لطفا ً ابتدا برروی دگمه تغذیه و سلامتی کلیک نموده و سپس با تیک زدن مربع کنار هر کدام از مواد غذایی موجود در لیست و کلیک بر روی دگمه جستجو ، میتوانید مشاهده نمایید  مواردی که انتخاب نموده اید برای چه بیماریهایی مفید و یا برای چه بیماریهایی مضر است .

در اینجا جای دارد تا از جناب آقای دکتر علی نورایی تشکر نمایم که کلیه مطالب توسط ایشان جمع آوری و درج گردیده است .

لازم به ذکر است کلیه منابع بصورت انگلیسی میباشد که در سایت قید گردیده است .