جهت اخذ اطلاعات و درخواست سفارش از طریق شمارهای مندرج در ذیل و یا پر کردن فرم تماس ارتباط برقرار فرمایید

شماره تلفن ثابت :982191012967+

شماره فکس :982142693269+

شماره همراه :09213237034

ایمیل : organicgolds2020@gmail.com