لطفاً با کلیک برروی دگمه (نسخه الکترونیکی طب سنتی ) ابتدا نوع بیماری یا بیماریهای خودرا با استفاده از مربع سمت راست موجود در کنار هر بیماری انتخاب نموده و سپس برروی کلید جستجو کلیک نمایید .

هدف از راه اندازی این قسمت از سایت که با همکاری جناب آقای دکتر علی نورایی صورت گرفته است . اطلاع رسانی به بیماران با استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی بوده و همچنین آگاهی از مواد غذایی که برای بیماری / بیماریهای انتخاب شده مفید و یا مضر هستند می باشد .

کلیه مطالب این سایت با ذکر منابع گردآوری شده است