چای سیلان ۵۰۰گرمی قرمز ساده زرین

68,500 تومان

توضیحات

چای سیلان ۵۰۰گرمی قرمز ساده زرین

چای خالص و ممتاز100% سیلانی طعم و مزه
متفاوت چای زرین را تجربه کنید. زمان مناسب
برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است. دارای
مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
اسلامی ایران .