چای سیلان ۵۰۰ گرمی فلزی ساده زرین

75,000 تومان

توضیحات

چای سیلان ۵۰۰ گرمی فلزی ساده زرین

چای خالص و ممتاز 100% سیلانی . طعم و مزه
متفاوت چای زرین را تجربه کنید . زمان مناسب
برای دم کشیدن 5 الی 8 دقیقه است . دارای
مجوزهای وزارت بهداشت و درمان جمهوری
اسلامی ایران